Đất trồng rau TN

Đất thứ 2 là đất TN dùng để trồng rau sạch và  sạch dinh dưỡng trồng rau ăn lá, hoa, cây cảnh 5dm3 tương đương 2.5kg đã đầy đủ thành phần dinh dưỡng khi trồng rau đất này cũng tương tự như là đất tribat , hay trồng hoa ươm cây giống không cần bón thêm phân hóa học nào khác

đất trồng rau TN

đất trồng rau TN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trồng rau sạch tại nhà