Module trồng rau tường đứng QA-04

Bộ sản phẩm phụ kiện trồng rau tại nhà thông minh.Module trồng rau tường đứng Qa-04

module trồng rau sạch qa04

Bộ sản phẩm Qa-04 bao gồm 18 chậu,18 khung và 1 giá sắt có bánh xe.Kích thước chậu là:30 x 50 x 16cm.Với bộ sản phẩm QA-04 bạn có thể gắn lên khung sắt để trồng rau sạch trên tường

Xem thêm:

Module trồng rau Qa-03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trồng rau sạch tại nhà