Tag Archives: modul trồng rau

Module trồng rau tường đứng QA-04

module trồng rau sạch qa04

Bộ sản phẩm phụ kiện trồng rau tại nhà thông minh.Module trồng rau tường đứng Qa-04 Bộ sản phẩm Qa-04 bao gồm 18 chậu,18 khung và 1 giá sắt có bánh xe.Kích thước chậu là:30 x 50 x 16cm.Với bộ sản phẩm QA-04 bạn có thể gắn lên khung sắt để trồng rau sạch trên tường Xem thêm: Module trồng …

đọc thêm